Komisja Skarg, Wniosków i Petycji

Zakres działania i skład komisji.

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji

Rodzaj: komisja stała

Data powołania: 2018-11-17 uchwałą nr Nr XXII.203.2021

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Marek Błaszkowski członek
Monika Jakubek 1 wiceprzewodniczący
Tadeusz Wenta 0przewodniczący