Komisja Skarg, Wniosków i Petycji

Zakres działania i skład komisji.

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji

Rodzaj: komisja stała

Data powołania: 2018-11-17 uchwałą nr Nr I.5.2018

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Marek Błaszkowski 0przewodniczący
Monika Jakubek członek
Tadeusz Wenta 1 wiceprzewodniczący