Komisje

Komisje Rady

Nazwa komisji Rodzaj Data powołania Uchwała
Komisja Gospodarczo-Budżetowa stała 2018-11-17 I.5.2018
Komisja Skarg, Wniosków i Petycji stała 2018-11-17 Nr I.5.2018
Komisja Społeczna stała 2018-11-17 Nr I.5.2018
Rewizyjna stała 2018-11-17 Nr I.5.2018