Komisje

Komisje Rady

Nazwa komisji Rodzaj Data powołania Uchwała
Komisja Gospodarczo-Budżetowa stała 2018-11-17 XII.203.2021
Komisja Rewizyjna stała 2018-11-17 Nr XXII.203.2021
Komisja Skarg, Wniosków i Petycji stała 2018-11-17 Nr XXII.203.2021
Komisja Społeczna stała 2018-11-17 Nr XXII.203.2021