Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych

udzielenie informacji o terminie prac przebudowy rurociągu wody deszczowej

Numer: 1, rodzaj: zapytanie

Skierowane do: Wójt Gminy Parchowo
data wpływu: 2019-05-23

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Dariusz Piankowski radny

Odpowiedź

Odpowiadający: Wójt Gminy Parchowo

Wydział merytoryczny: GKPiI, data odpowiedzi: 2019-05-31