Wyniki głosowań

Wyniki głosowań na sesji:

Głosy za Głosy wstrzymujące Głosy przeciw Głosy Nieoddane Nieobecni
13 2
Głosy za Głosy wstrzymujące Głosy przeciw Głosy Nieoddane Nieobecni
11 1 1 0 2
Głosy za Głosy wstrzymujące Głosy przeciw Głosy Nieoddane Nieobecni
9 3 0 0 3
Nr Imię i nazwisko Głos
1 Waldemar Jakubek za
2 Marek Błaszkowski za
3 Ryszard Flis za
4 Waldemar Gliszczyński za
5 Justyna Jakubek za
6 Monika Jakubek za
7 Mirosław Jankowski wstrzymał się
8 Kazimierz Lipski wstrzymał się
9 Wojsław Mach wstrzymał się
10 Dariusz Piankowski za
11 Tadeusz Wenta za
12 Karol Zelewski za
13 Zofia Błaszkowska nieobecny
14 Renata Mielewczyk nieobecny
15 Tadeusz Zielonka nieobecny