Wyniki głosowań

Wyniki głosowań na sesji:

Głosy za Głosy wstrzymujące Głosy przeciw Głosy Nieoddane Nieobecni
12 3
Głosy za Głosy wstrzymujące Głosy przeciw Głosy Nieoddane Nieobecni
13 0 0 0 2
Głosy za Głosy wstrzymujące Głosy przeciw Głosy Nieoddane Nieobecni
13 0 0 0 2
Głosy za Głosy wstrzymujące Głosy przeciw Głosy Nieoddane Nieobecni
10 2 0 0 3
Nr Imię i nazwisko Głos
1 Waldemar Jakubek za
2 Zofia Błaszkowska za
3 Marek Błaszkowski za
4 Ryszard Flis za
5 Waldemar Gliszczyński za
6 Justyna Jakubek wstrzymał się
7 Kazimierz Lipski za
8 Wojsław Mach za
9 Renata Mielewczyk za
10 Dariusz Piankowski wstrzymał się
11 Tadeusz Wenta za
12 Karol Zelewski za
13 Monika Jakubek nieobecny
14 Mirosław Jankowski nieobecny
15 Tadeusz Zielonka nieobecny
Głosy za Głosy wstrzymujące Głosy przeciw Głosy Nieoddane Nieobecni
12 0 0 0 3
Głosy za Głosy wstrzymujące Głosy przeciw Głosy Nieoddane Nieobecni
12 0 0 0 3