Wyniki głosowań

Wyniki głosowań na sesji:

Głosy za Głosy wstrzymujące Głosy przeciw Głosy Nieoddane Nieobecni
13 2
Głosy za Głosy wstrzymujące Głosy przeciw Głosy Nieoddane Nieobecni
13 0 0 0 2
Głosy za Głosy wstrzymujące Głosy przeciw Głosy Nieoddane Nieobecni
11 2 0 0 2
Nr Imię i nazwisko Głos
1 Waldemar Jakubek za
2 Zofia Błaszkowska za
3 Marek Błaszkowski za
4 Ryszard Flis za
5 Waldemar Gliszczyński za
6 Justyna Jakubek za
7 Monika Jakubek za
8 Mirosław Jankowski wstrzymał się
9 Kazimierz Lipski za
10 Renata Mielewczyk za
11 Dariusz Piankowski za
12 Tadeusz Wenta za
13 Tadeusz Zielonka wstrzymał się
14 Wojsław Mach nieobecny
15 Karol Zelewski nieobecny
Głosy za Głosy wstrzymujące Głosy przeciw Głosy Nieoddane Nieobecni
13 0 0 0 2
Głosy za Głosy wstrzymujące Głosy przeciw Głosy Nieoddane Nieobecni
13 0 0 0 2