Wyniki głosowań

Wyniki głosowań na sesji:

Głosy za Głosy wstrzymujące Głosy przeciw Głosy Nieoddane Nieobecni
14 1
Głosy za Głosy wstrzymujące Głosy przeciw Głosy Nieoddane Nieobecni
5 0 9 0 1
Nr Imię i nazwisko Głos
1 Waldemar Jakubek przeciw
2 Zofia Błaszkowska za
3 Marek Błaszkowski przeciw
4 Ryszard Flis za
5 Waldemar Gliszczyński przeciw
6 Justyna Jakubek przeciw
7 Monika Jakubek za
8 Mirosław Jankowski przeciw
9 Kazimierz Lipski przeciw
10 Wojsław Mach za
11 Renata Mielewczyk za
12 Dariusz Piankowski przeciw
13 Karol Zelewski przeciw
14 Tadeusz Zielonka przeciw
15 Tadeusz Wenta nieobecny